Licytacje

OGŁOSZENIE O AUKCJI PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA LOMBARDOWEGO:

PRZEDMIOT: monitor DELL S2721DFGA

W okresie od dnia 20.06.2024 od godz 10:00 do dnia 27.06.2024 do godz. 10:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się druga aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci monitora DELL model S2721DGFA

Cena wywoławcza wynosi 550 zł.

Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

 1. PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:
 2. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
 3. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia
 4. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
 5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
 6. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
 7. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 sp z o.o.
 8. Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.
 9. Aktualne licytacje znajdziecie Państwo również pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia

————————————————————————————————————–

PRZEDMIOT: monitor DELL S2721DFGA

W okresie od dnia 20.06.2024 od godz 10:00 do dnia 27.06.2024 do godz. 10:00 na stronie internetowej: allegro.pl odbędzie się druga aukcja elektroniczna przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w postaci monitora DELL model S2721DGFA

Cena wywoławcza wynosi 550 zł.

Przedmiot aukcji można oglądać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18 sp z .o.o. przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków

 1. PODSTAWOWE WARUNKI AUKCJI:
 2. Aukcja skierowana jest do nieograniczonego kręgu podmiotów.
 3. Warunkiem możliwości zgłaszania ofert w toku aukcji jest założenie bezpłatnego konta w portalu internetowym Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia
 4. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.
 5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać uczestnika aukcji, w przypadku gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
 6. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą zakończenia aukcji, z tym z uczestników aukcji, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę za przedmiot zabezpieczenia lombardowego.
 7. Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego jest uiszczana na rachunek bankowy firmy lub gotówką w siedzibie Lombard K18 sp z o.o.
 8. Szczegółowe informacje co do warunków aukcji można uzyskać w lokalu przedsiębiorstwa Lombard K18.pl przy ul. Kalwaryjskiej 18, (30-504) Kraków, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej allegro.pl lub telefonicznie pod numerem 12 307 14 82.
 9. Aktualne licytacje znajdziecie Państwo również pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/PlayMedia